Zrealizowano projekt “EDUKACJA DIABETOLOGICZNA I EKOLOGICZNA”

Projekt realizowany wraz ze Szkołą Podstawowową im. Polskich Olimpijczyków obejmował:

WARSZTATY DIABETOLOGICZNE

*dla dzieci (ze SP w Drzewicy)

*dla seniorów (w sali RCK w Drzewicy)

WARSZTATY EKOLOGICZNE -WYJAZD (18.09.2018r.) DO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

-zajęcia na szlakach ŚPN prowadzone przez pracownika ŚPN

-zwiedzanie wystawy w Muzeum Przyrodniczym

-zwiedzanie klasztoru na Świętym Krzyżu

-obiad i ognisko na zakończenie warsztatów.

Program był skierowany do grup defaworyzowanych z terenu Gminy i Miasta Drzewica.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło w Drzewicy. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja pn. „Edukacja diabetologiczna i ekologiczna grup defaworyzowanych z ternu Gminy i Miasta Drzewica” – spotkanie edukacyjno-integracyjne oraz wyjazd dla osób z grup defaworyzowanych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwalny plakat

 

Brak możliwości dodawania komentarzy.