U diabetyków jak w rodzinie

W sobotę odbyły się w Drzewicy miejsko-powiatowe obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje, które od lat współpracują z drzewickim kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Doroczne spotkania organizowane przez zarząd koła PSD w Drzewicy mają swoja niepowtarzalną, rodzinną atmosferę, a jednocześnie ugruntowaną renomę. Gromadzą gości z całej Polski reprezentujących krajowe i wojewódzkie władze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, inne koła czy też firmy farmaceutyczne. Nigdy nie brakuje miejscowych samorządowców z gminy i powiatu, przedstawicieli organizacji społecznych oraz wspierających działalność koła.

– Raz do roku chcemy podziękować przyjaciołom, którzy wspierają nas w codziennej działalności na rzecz chorych – mówi prezes PSD w Drzewicy Włodzimierz Pomykała. – Dzięki ich pomocy możemy otaczać opieką tak duże grono zmagających się z cukrzycą. Obecnie do koła należy około dwustu osób. O wszystkich pamiętamy. Z przedświąteczną wizytą byliśmy już u chorych, którzy obecnie lezą w szpitalach.

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zorganizowano tradycyjnie w gościnnych progach szkoły podstawowej. Msze w intencji chorych na cukrzycę i ich rodzin odprawił nowy proboszcz parafii w Drzewicy ks. Adam Płuciennik. W spotkaniu diabetyków uczestniczył on po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. Po raz kolejny czynny udział w uroczystościach wzięli natomiast muzycy z młodzieżowej orkiestry dętej, a gorąco przyjęty przez zebranych program bożonarodzeniowy, będący wstępem do łamania się opłatkiem, wykonali najmłodsi uczniowie podstawówki.

Sobotnie spotkanie stanowiło okazję do uhonorowania tych wszystkich, którzy od lat stale współpracują z kołem. Sekretarz zarządu głównego PSD w Bydgoszczy Jerzy Głogowski wręczył “Medale za zwycięstwo nad cukrzycą”. Te zaszczytne odznaki przyznawane są przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków osobom, które mają za sobą 30 lat walki z cukrzycą, a także lekarzom i wybitnym społecznikom. Medale nadano Annie Sankowskiej, Annie Reszelewskiej, Marii Teresie Nowakowskiej, Jerzemu Orłowskiemu i pośmiertnie Markowi Radeckiemu – członkowi zarządu koła PSD w Drzewicy.

Zarząd Główny PSD przyznał Złotą Odznakę “Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” burmistrzowi Drzewicy Januszowi Reszelewskiemu, ks. prałatowi Stanisławowi Madejowi i doktor Ludmile Popowskiej.

Honorową odznaką “Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” wyróżnieni zostali Stanisław Mulik i Czesław Plichta (kapelmistrzowie młodzieżowej orkiestry dętej), Ryszard Bogatek (redaktor “Wieści znad Drzewiczki” oraz przedstawiciel “Tygodnika Opoczyńskiego” Waldemar Pęczkowski (w imieniu swoim i redakcji dziękuję).

Dyplomy uznania otrzymali: Elżbieta i Andrzej Szlonzakowie, Ewa i Zbigniew Plutowie, Halina Wiśniewska, zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze Oddział w Drzewicy, XV Drzewicka Drużyna Harcerska, młodzieżowa orkiestra dęta z Drzewicy, Komisja Zakładowa “Solidarność” przy Gerlach S.A., Związek Zawodowy “Metalowcy” przy Gerlach S.A. oraz rady pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Drzewicy.

Po oficjalnej ceremonii można się było smacznie posilić a potem wysłuchać ciekawych prelekcji zaproszonych lekarzy ? okulistki Ludmiły Popowskiej oraz diabetolog Henryki Jeżak.

09.12.2006 r.

Comments are closed.