Dzień Zdrowia Drzewica 2016

W niedzielę, 16 października 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy obchodzono Dzień Zdrowia. Organizatorami wydarzenia było Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” oraz Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy. Promocja zdrowia, zapewnienie mieszkańcom gminy i miasta Drzewica dostępu do bezpłatnych badań i porad medycznych a także integracja podmiotów działających na rzecz ochrony zdrowia to główne cele, które przyświecały akcji. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało kilkunastu partnerów. Ponad stu mieszkańców gminy i miasta Drzewica skorzystało z oferty bezpłatnych badań: badanie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru we krwi, badanie serca EKG oraz badanie wzroku. Porad na temat zasad racjonalnego odżywiania się udzielał dietetyk. Na Dzień Zdrowia do Drzewicy przybyli również przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można było uzyskać informację na temat bezpłatnych leków dla seniora oraz założyć konto w systemie ZIP. ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniany przez NFZ, który pozwala na uzyskanie informacji o leczeniu, przepisanych lekach i badaniach refundowanych przez NFZ i o kwocie zapłaconej za te świadczenia. Miłośnicy fitness mogli wziąć udział w warsztatach, które w sali gimnastycznej poprowadziła wolontariuszka Joanna Lis. Dniu Zdrowia towarzyszyła akcja zbiórki krwi prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Zgromadzono blisko 5 litrów tego cennego leku. Po raz pierwszy krew oddał Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. Organizatorzy wydarzenia składają serdeczne podziękowania wszystkim Partnerom akcji oraz mieszkańcom gminy i miasta Drzewica. Dziękujemy Wolontariuszom za przygotowanie akcji.

Comments are closed.