Przekaż 1% swojego podatku

1% Warto Pomagać!
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy dziękuje za darowizny
przekazane podczas rozliczania się z podatków w 2018 roku.
 Również w 2019 roku zachęcamy Państwa do przekazania diabetykom swojego 1%
Uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę warunków bytowych ludzi
dotkniętych tą cywilizacyjną chorobą
– numer KRS 0000159203

Odprowadzając 1% podatku na rzecz:

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło w Drzewicy

– z należnego Urzędowi Skarbowemu podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok 2018 możesz pomóc wielu diabetykom dotkniętym tą cywilizacyjną chorobą

– pomagasz również dzieciom.

W deklaracji PIT 37 wpisz:
w pozycji 137: numer KRS 0000159203
w pozycji 138: wnioskowana kwota
w pozycji 139: PSD w Drzewicy
w pozycji 140: wyrażam zgodę – X
w pozycji 141: można wpisać swoje dane

W deklaracji PIT 36 wpisz:
w pozycji 310: numer KRS 0000159203
w pozycji 311: wnioskowana kwota
w pozycji 312: PSD w Drzewicy
w pozycji 313: wyrażam zgodę – X
w pozycji 314: można wpisać swoje dane

Dziękujemy za okazaną pomoc – Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy

Comments are closed.