Cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie

Celem działania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest:

1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji,

2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej,

3) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie,

4) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie,

5) tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy,

6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku – chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych,

7) wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami,

8) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia,

9) inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie – po ich wyborze do tych organów – aktywnej działalności na rzecz chorych.

Wymienione cele Polskie Stowarzyszenie Diabetyków realizuje poprzez:

1) inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym w zakresie zahamowania tendencji wzrostowych cen na leki ratujące życie, jak insuliny, doustne leki hipoglikemizujące i inne preparaty stosowane w cukrzycy i jej powikłaniach oraz sprzętu do samokontroli i iniekcji,

2) inicjowanie i udział w tworzeniu placówek opieki diabetologicznej, w tym punktów wczesnego wykrywania cukrzycy, wspieranie dzialań na rzecz rozbudowy i modernizacji bazy sanatoryjno – uzdrowiskowej,

3) współpracę z Ministerstwem Zdrowia i podległymi mu strukturami organizacyjnymi w zakresie poprawy lecznictwa diabetotogicznego i rehabilitacyjnego,

4) współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,

5) opracowanie i przedkładanie Zarządowi Gtównemu oraz właściwym organom administracyjnym i samorządowym analiz i wniosków o sytuacji zdrowotnej i możliwościach leczniczych oraz niezbędnej pomocy powyższych organów dla chorych najuboższych, dzieci i młodzieży,

6) bieżące analizowanie warunków zdrowotnych, socjalno-bytowych i możliwości leczniczych osób określonych w J7564 7 pkt 6,

7) organizację nowych i rozbudowę istniejących ogniw Stowarzyszenia w nowej strukturze administracyjnej, zwłaszcza w powiatach i gminach, gdzie ich do tej pory nie ma,

8) tworzenie i gromadzenie w miarę możliwości funduszy na cele rehabilitacyjne, socjalne i organizacyjne Stowarzyszenia,

9) organizację uroczystości związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, Targami Diabetologicznymi oraz z okazji jubileuszów poszczególnych ogniw Stowarzyszenia,

10) wykorzystanie własnych wydawnictw oraz innych dostępnych środków masowego przekazu do działaności edukacyjnej oraz informowania społeczeństwa o problemach cukrzycy i działności Stowarzyszenia,

11) udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia,

12) kształtowanie postaw prospołecznych, a nawet patriotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży oraz szacunku dla osób starszych, pamięci do tradycji i wysiłku w budowaniu Stowarzyszenia,

13) umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków, zwłaszcza na poziomie Kół – integrując strukturę Stowarzyszenia,

14) organizowanie turnusów edukacyjno – rehabilitacyjnych dla chorych dorosłych i dzieci oraz wypoczynku wakacyjnego ich rodzin,

15) wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, kuluralnych – służących integracji środowiska.

Brak możliwości dodawania komentarzy.

Ta strona używa plików (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powrót