XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków na Jasną Górę

Jest już tradycją, że od momentu powstania inicjatywy organizacji pielgrzymek drzewiccy Diabetycy biorą udział w tym ogólnopolskim wydarzeniu. Historia pierwszych pielgrzymek sięga lat 90 tych – była to Częstochowa. Kolejne pielgrzymki organizowano w miejscowości Kałków (Zarząd Polskiego Stowarzyszenia w Radomiu), Licheniu, Wadowicach. Obecnie od kilku lato Diabetycy w drugi piątek czerwca spotykają się w Częstochowie. W przyszłym roku będzie to XXV Ogólnopolska Pielgrzymka.

Program XXIV Pielgrzymki DiabetykówW drugi piątek czerwca o godzinie 6:00 wyruszyliśmy w stronę Częstochowy, aby wedle programu o godzinie 9:00 zgłosić naszą 54 osobową grupę w punkcie Informacyjno – Organizacyjnym oraz u Paulinów. Korzystając z chwili wolnego czasu przed mszą świętą mieliśmy możliwość indywidualnej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu, zwiedzania między innymi: bazyliki, wieży – na którą prowadzi 516 stopni, muzeów, fortyfikacji.

Przemarsz SztandarówO godzinie 10:40 nastąpił uroczysty przemarsz sztandarów – reprezentujących poszczególne Stowarzyszenia: Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Drzewicy, Trzemeszna, Wadowic, Opola, Olsztyna, Kielc, Bydgoszczy.

Centralna częścią uroczystości była msza święta koncelebrowana przez kapelana PSD ojca Tomasza Michalskiego. W swojej homilii odwołał się do cierpienia, które jest nieodłączne podczas ludzkiej egzystencji.

O godzinie 13:00 spotkaliśmy się w sali Augustyna Kordeckiego. Podczas części edukacyjnej Prezes zarządu Głównego Andrzej Bauman wspomniał o nadchodzącej rocznicy XXV lecia tradycji Ogólnopolskich Pielgrzymek. W swoim przemówieniu Panorama rozciągająca się z wieżypodkreślił znaczenie Stowarzyszeń walczących o godne leczenie oraz poprawę opieki sprawowanej przez Państwo nad chorymi na cukrzycę. Po raz kolejny mogliśmy wysłuchać słów skierowanych przez kapelana PSD – tym razem podkreślił on rolę rodziny, która we współczesnych czasach zatraca swoje wartości na rzecz podążania ludzi za dobrami materialnymi. Ojciec Tomasz odwołał się do trzech najistotniejszych aspektów: religijnych będących kultywowaniem wiary; społecznych, podkreślając niebezpieczeństwo “nowych idei rodziny” płynących z zachodu oraz pedagogicznych, które mówią o roli rodziców, dziadków w wychowaniu ludzi młodych w duchu patriotyzmu.

Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy prelekcji doktora Andrzeja Paciorkowskiego – głównego Koordynatora Programu “Szkoła cukrzycy” temat Szkoła Cukrzycy – “chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej”. Celem prelekcji było przedstawienie zagadnień związanych z hipoglikemią (pojęcie, objawy, przyczyny, samokontrola, zasady postepowania, bezpieczeństwa), kierowca diabetyk.

Droga Krzyżowa na WałachO godzinie 14:30 udaliśmy się na wały, gdzie kapelan PSD odprawił drogę krzyżową. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pielgrzymki.

12.06.2015 r.

Comments are closed.